Salaris/ Personeelsadministratie

Salaris-/personeelsadministratie

Wanneer u personeel in dienst heeft, vindt u het belangrijk dat zij het juiste salaris op tijd ontvangen en u voert dan ook een salarisadministratie.

De eisen die de Wet en uitvoeringsinstanties aan de salarisadministratie stellen, worden steeds hoger. Dit betekent dat het voeren van een goede salarisadministratie een zeer specialistische aangelegenheid is geworden.

Wij willen deze zorg graag uit handen nemen. Voor vele cliënten verzorgen wij de volledige salaris-/personeelsadministratie. Wij richten de administratie zodanig in dat rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en dat voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en normen.

Zo kunnen wij de volgende items voor u verzorgen:

  • periodieke salarisverwerking en verzorgen eerstedagsmelding(EDM)
  • pro-forma loonkostenberekeningen
  • uitwisseling van gegevens met uitvoeringsinstellingen, Belastingdienst en andere instanties
  • adequate verwerking van CAO wijzigingen
  • verstrekken van journaalposten en jaaropgaven 
  • begeleiding bij controles van Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
  • opstellen en beoordelen van diverse arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden

 

 
   
Powered by storeitonline