Disclaimer

 

Henco Administraties besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar site.
De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is.
Het staat Henco Administraties vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Henco Administraties kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Henco Administraties anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Henco Administratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van haar site en/of met de onmogelijkheid om haar site te kunnen raadplegen.
 
   
Powered by storeitonline